garanti.jpg

Garanti

Fem års motor- og elektronikkgaranti.

Garantien gjelder kun for motorsykler som importeres til Norge via Polaris Industries’ datterselskap Polaris Norway AS. Garantien gjelder kun om kjøretøyet er registrert i Norge med gyldige skilt. Ansvaret for garantien ligger hos den forhandler, i denne tekst referert til som selger, som har solgt motorsykkelen til kjøper. Den heldekkende garantien gjelder i opptil to år. Under tidsperioden tre til fem år gjelder garantien kun for motorkomponenter. Startmotor, ladekomponenter og elektronikk. Hva elektronikk angår, gjelder digital instrumentering, styreenheter for tenningen, drivstoffinnsprøytning og laderegulator. Under elektronikk jelder ikke elektriske forbruksvarer som lyspærer, sikringer og batterier. Komponenter som betraktes som forbruksvarer inngår ikke i garantien, eksempelvis drivstoffilter, clutch og drivremoverføring. Garantien gjelder uten kilometerbegrensning. Konkurransesykler er unntatt garanti. Dette vil si motorsykler som for eksempel brukes til baneracing.

Garantivilkår.

Selger er ansvarlig for å svare for fabrikasjons- og materialfeil som foreligger ved levering eller under garantitiden ved følgende forutsettinger:

  • Det er kun benyttet originale Victory reservedeler.
  • Motorsykkelen er vedlikeholdt i henhold til forskriftene i instruksjonsboken, servicemanualen eller annen dokumentasjon utgitt av Polaris Norway AS.
  • Reparasjoner, service og montering av tilbehør som er kritiske for motorsykkelens funksjon må monteres hos selgers autoriserte verksted eller hos produsent.
  • Oljebytte og service utført til rett tid eller kilometerstand i henhold til servicebok.
  • Motorsykkelen ikke har blitt ombygget eller endret.
  • Motorsykkelen ikke har blitt brukt i konkurranser, ved konkurranselignende kjøring eller blitt overbelastet på lignende måte.

  • Som feil betraktes ikke:

  • Justeringer som gjennomføres i henhold til krav ved service.
  • Normal utskiftning av forbruksvarer.
  • Normal slitasje.

Reklamasjon.

Reklamasjonssøknad som ikke kan håndteres innenfor rammene av Victorys 5 års garanti, skal håndteres etter forbrukerkjøpsloven i Norge. Kjøper må rapportere feil innenfor rimelig tid etter det oppdages. Normalt innenfor 2 måneder, avhengig av feilen, etter at feil oppdages eller burde blitt oppdaget.

Utbedring av feil.

Selger avklarer den beste metoden for å utbedre feil på motorsykkelen. Utbedringen i henhold til garanti skal skje innen rimelig tid etter at reklamasjonen er godkjent og uten kostnad eller vesentlig ulempe for kjøper. For avklaring av hav som er rimelig tid må man ta hensyn til kjøpers behov av motorsykkelen, type og omfang av feilen. Man må også vurdere anskelighetsgraden av feilsøking for rett diagnose, samt tidspunktet for når reklamasjonen ble presentert for selger. Feil som ikke er av vesentlig viktighet eller påvirker motorsykkelens kjørbarhet utbedres etter avtale mellom selger og kjøper, normalt ved neste foreskrevne service.